Theo kế hoạch đến cuối năm 2020 dự kiến công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng sẽ hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư.

Nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (TT) đã nỗ lực triển khai thực hiện, đồng thời đề ra một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa.

Zalo

Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện đo đạc để đền bù giải tỏa công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng

Tập trung triển khai

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Đền bù giải tỏa TT, cho biết: “Ngay từ đầu năm cán bộ, nhân viên đơn vị đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan tới chính sách hỗ trợ, đền bù vì khối lượng công việc nhiều. Qua đó vừa giúp đơn vị thi công sớm hoàn thành công việc, vừa ổn định đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án, công trình. Trong năm 2020, TT sẽ nỗ lực hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với các công trình như cầu Bình Cơ; nâng cấp mở rộng khu vực Thành ủy Thủ Dầu Một (cũ); đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng…

Năm 2020, TT đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 7 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách phục vụ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Trong đó có dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 47 km, đi qua 3 địa bàn Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, diện tích đất dự kiến thu hồi 2.428.848 m2. Dự án sau khi hoàn thành dưa vào sử dụng sẽ tạo thành trục đường liên kết giữa huyện Bắc Tân Uyên – Phú Giáo. Từ đó kết nối giao thông với các trục chính như ĐT746, ĐT741, ĐT750, ĐH502 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo nói riêng và khu vực tỉnh Bình Dương nói chung.

Dự án được chia làm 3 đoạn. Đối với đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên, đến nay đã hoàn thành công tác đo đạc, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất. Đoạn tuyến có 311 hộ bị ảnh hưởng giải tỏa gồm xã Tân Định 153 hộ và 3 tổ chức; thị trấn Tân Thành 153 hộ và 5 tổ chức. UBND huyện Bắc Tân Uyên đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 293 hộ/311 hộ. Đối với đoạn qua huyện Phú Giáo, đến nay đã hoàn thành công tác đo đạc, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất. Đoạn tuyến có 220 hộ (218 hộ và 2 tổ chức), đã được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 68 hộ/220 hộ gia đình và tổ chức. Đối với đoạn qua huyện Bàu Bàng, hiện TT đã lập hồ sơ đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch, thông báo thu hồi đất đối với 91/125 hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, thông qua lần 2 Hội đồng Bồi thường dự thảo chứng thư thẩm định giá đất cụ thể để trình phê duyệt. TT sẽ cập nhật kết quả và triển khai các bước thiết lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo tiến độ của dự án.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh tuyến 9,5km đi qua khu vực mỏ đá thuộc xã Tam lập, An Bình và thị trấn Phước Vĩnh, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Theo kế hoạch đến cuối năm 2020 dự kiến đoạn qua huyện Phú Giáo hoàn thành chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đạt 70%; đoạn qua huyện Bàu Bàng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường trong quý 4-2020 và đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối năm 2020.

Bảo đảm tiến độ

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, TT đã đề ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đoạn tuyến trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, TT tiếp tục mời chi trả đối với các hồ sơ đã phê duyệt, rà soát các hồ sơ đã phê duyệt để gửi thư mời nhận tiền đủ 3 lần. Trường hợp không nhận tiền, trong thời gian 30 ngày sẽ chuyển số tiền bồi thường vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng thời, báo cáo hội đồng bồi thường tổ chức vận động. Trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với các hồ sơ còn lại. Tham mưu UBND huyện, hội đồng bồi thường giải quyết đơn kiến nghị. Bên cạnh đó, đối với địa bàn huyện Phú Giáo, tiếp tục mời chi trả các trường hợp còn lại đã phê duyệt phương án bồi thường. Hoàn chỉnh phương án bồi thường đợt 2 để trình thẩm định thuộc các xã Tân Long, Vĩnh Hòa, An Bình, Tân Hiệp. Trên địa bàn huyện Bàu Bàng, phê duyệt đơn giá bồi thường đất và triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm.